Theaterprojecten

Het theater als plaats voor ontwikkeling, expressie en verbeelding heeft mijn passie. Gestart bij de muziekschool en het jeugdcircus heb ik van jongs af aan mijn podiumervaring ontwikkeld. Niet alleen als artiest, ook in de productiezijde van het theater heb ik mij bekwaamd als trainer, regisseur en bestuurder onder andere door de basiscursus regisseur amateur-theater van het centrum voor amateurkunst Noord-Brabant.

Tijdens het doorlopen van mijn middelbare school in Roosendaal is de liefde voor theater volledig opgebloeid. Via Norbertus Toneel, het Roosendaals Toneel en de Roosendaalse Comedie speel ik al meer dan tien jaar binnen het amateur toneelcircuit. Daarnaast ben ik initiatiefnemer van Tongerlotoneel. Sinds twee jaar maak ik ook producties in België bij Theater Vonk VZW in Antwerpen en Hofpoortteater Elckerlijc in Turnhout.

Met deze basis en mijn enthousiasme maak ik amateur en professioneel theater. Kwaliteit staat daarbij voorop. Door betrokkenheid en inleving voorop te stellen wordt ieder project tot een schitterende voorstelling gemaakt. Kijk in het portfolio voor voorstellingen waaraan medewerking is verleend. Voor meer informatie kunt u natuurlijk contact opnemen.