Disclaimer

MetaMeba is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.

Daarom kunnen aan de informatie op de pagina’s van de website van MetaMeba geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt MetaMeba geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op de pagina’s van MetaMeba kunnen links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties zijn opgenomen. MetaMeba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen.

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van MetaMeba en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van MetaMeba.