Portfolio

(Geo)informatiemanagement

De bijdrage van MetaMeba binnen het domein van de (geo)informatiemanagement is divers. Onder andere gegevensbeheer, ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsverbeteringsprojecten en accountmanagement behoren tot de werkzaamheden. Daarnaast wordt het concentrisch schillenmodel van toegankelijkheidseisen op diverse plaatsen ingezet. Voor meer informatie klikt u op onderstaande voorbeelden.

Gemeentelijk samenwerkingsverband DataLand
Coördinatie van de infrastructuur van gebouwgegevens en ICT-middelen en de daarmee samenhangende werkzaamheden. Dit omvat onder andere coördinatie van gegevensinwinning bij aangesloten gemeenten, kwaliteitscontrole gegevensleveringen en de uitgifte ven gegevenssets aan afnemers, inventarisatie van nieuwe techniek, ontwikkeling en implementatie van kwaliteitstrajecten(Kwaliteitsmonitor Adressen en Gebouwen), docent kwaliteitsmanagement bij BAZN de bestuursacademie en het beheer, selectie en onderhandelingen met leveranciers van applicaties, systemen en andere ICT-componenten.

Geoloketten
Dit is een project van het programma Ruimte voor Geo-Informatie dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling voor het ontsluiten van geo-informatie. Ontsluiting vindt plaats door een gezamenlijke keuze van open standaarden, niet van technologie. Binnen dit project wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van geo-informatie. Het concetrisch schillenmodel van toegankelijkheidseisen vormt hiervoor het startpunt.

Bedrijvenplatform Geo-Infromatie (BGI)
Het BGI is een organisatie die de belangen van private partijen in de geo-informatiesector behartigt. Binnen de ontwikkelingen in beleid en de markt rondom toegankelijkheid (naast beschikbaarheid, standaardisatie en authentieke registraties) vormt het concentrisch schillenmodel een van de uitgangspunten.